Преглед на файлове

Update 'README.md'

master
RENOX преди 2 месеца
родител
ревизия
e515b44ef8
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      README.md

+ 1
- 1
README.md Целия файл

@@ -1,4 +1,4 @@
> Project being rebuilt as a SPA using Spring: https://git.planetrenox.com/textdungeon
> Older J2EE Build: https://git.planetrenox.com/renox/textdungeon.io

<a href="https://textdungeon.io/"><img src="https://git.planetrenox.com/RENOX/textdungeon.io/raw/branch/master/WebContent/htmlresources/img/logo.png" width="415"></a>


Зареждане…
Отказ
Запис